Privacy & Voorwaarden

Privacy en voorwaarden

PRIVACY STATEMENT


Veiligheid, discretie en vertrouwelijkheid zijn van onschatbare waarde in mijn praktijk. Dat geldt voor coachees, maar evenzeer voor elke individuele bezoeker van mijn website, mailbox of praktijk.


Door bepaalde onderdelen van deze site te gebruiken en/of door je in te schrijven op de nieuwsbrief geef je informatie door die toelaat jou als persoon te identificeren. Dit gebeurt enkel voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als jij daar toestemming voor geeft.


Jouw persoonsgegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’).


Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Lieselot Maes Coaching & Consulting. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die verbonden zijn met onze website, maar we verwijzen er wel naar zodat je de nodige informatie kan vinden.


Door gebruik te maken van deze website accepteer je dit privacybeleid.


Privacybeleid


Je hebt altijd het recht om jouw bewaarde persoonsgegevens:


 • op te vragen en in te kijken
 • te (laten) wijzigen
 • te (laten) schrappen.

 


Dit kan voor één of meerdere vermeldingen in verschillende databases.


Je kan ook vragen om uit alle databases te worden verwijderd. Je wordt dan ‘vergeten’ en op geen enkele manier nog gecontacteerd.


Als je de wijzigingen of schrapping zelf doorvoert, dan is dit meteen effectief. Als je een aanvraag indient om wijzigingen te doen, dan gebeurt dit zo snel mogelijk en ten laatste binnen 30 dagen.


Hoe laat je je rechten gelden?


Dit kan door op een link te klikken onderaan de nieuwsbrief of door een eenvoudig verzoek te mailen naar info@lieselotmaes.be. Je kan ook het contactformulier gebruiken.


Vermeld steeds:


 • Voor- en achternaam van de persoon die je wil schrappen of wijzigen.
 • E-mailadres van de persoon die je wil schrappen of wijzigen.
 • Welke wijzigingen je wil doorvoeren.

 


Zo verwerken we jouw gegevens


De verwerkingsverantwoordelijke is:


Lieselot Maes (eigenaar Lieselot Maes Coaching & Consulting)

Rozenhoed 10,  9921 Vinderhoute

0485/79.60.03

info@lieselotmaes.be

 


Jouw persoonsgegevens worden enkel verwerkt door Lieselot Maes.


Voor het versturen van e-nieuwsbrieven is de gegevensverwerker Mailchimp met basis in de U.S.A. Door in te schrijven op onze nieuwsbrief ga je akkoord met de voorwaarden van Mailchimp.


Voor het project “Stress Beweegt” wordt gebruikt gemaakt van www.theshopbuilders.eu voor de inschrijvingsprocedure. Ook hier worden jouw persoonsgegevens verwerkt en beschermd opgeslagen. Hun privacystatement kan je hier nalezen.


Welke gegevens worden verzameld?


Enkel die persoonsgegevens worden verzameld die nodig zijn om aan een bepaald deel van onze dienstverlening te voldoen of om jou informatie door te sturen.


Dat kan zijn:


 • voornaam en naam
 • e-mailadres
 • woonadres
 • telefoonnummer
 • geboortedatum
 • geslacht
 • btw-nummer
 • facturatiegegevens zoals adres en contactpersoon
 • Data en duur van coachsessies
 • persoonlijke nota’s en verslagen van coachgesprekken (enkel handgeschreven, niet digitaal)

 

In formulieren is sommige informatie verplicht (meestal aangeduid met een *), deze gegevens zijn nodig om jou de gewenste dienst te kunnen leveren.

Andere informatie – niet aangeduid met * – kan nuttig zijn, maar is niet absoluut nodig. Jij kiest of je hier gegevens invult.

Op basis van ingevulde gegevens worden geen marketingprofielen aangemaakt.


Waarom worden jouw persoonsgegevens bijgehouden?


Jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor een specifiek doel (en alleen maar voor dat doel) met volgende rechtsgronden:


 • Contactformulier: om aan je vraag te voldoen, een antwoord te geven (uitvoeren opdracht).
 • Inschrijving op nieuwsbrief: om je af en toe een nieuwsbrief toe te sturen met aanbiedingen of informatie die je kan interesseren
 • Handgeschreven nota’s: om een passend traject uit te werken en de evolutie van het traject te monitoren.

 

Een uitzondering hierop kan enkel met jouw expliciete toestemming.


Hoe lang worden je gegevens bijgehouden?


Persoonsgegevens worden bewaard zo lang dat nodig is om jou de dienst te verlenen die je zelf activeerde of waarvoor je toestemming gaf. Je persoonsgegevens worden maximaal 3 jaar na het laatste gebruik bijgehouden.


Doorgifte aan derden


Je persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Wij maken enkel gebruik van diensten die persoonsgegevens verwerken als we er een verwerkingsovereenkomst mee hebben, als zij nodig zijn voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als zij kunnen instaan voor de beveiligde opslag van persoonsgegevens met garantie voor jouw privacy.


Je persoonsgegevens worden enkel doorgegeven als dit nodig is voor het doel waarvoor jij toestemming gaf en de persoonsgegevens verstrekte (nieuwsbrief versturen, facturatie,…) of als dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijk onderzoek).


Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.


Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU, behalve Mailchimp.


Minderjarigen


Wij hebben absoluut niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die minderjarig zijn, ook niet als zij hiervoor toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker minderjarig is. Zorg daarom dat je betrokken bent bij de online activiteiten van je minderjarige kinderen om te voorkomen dat hun gegevens door ons of onze partners worden verwerkt.


Beveiliging van gegevens


De computers en internetverbindingen waarop jouw persoonsgegevens worden bewaard en getransporteerd zijn zo goed mogelijk beveiligd tegen hacken, installeren van malware en ander oneigenlijk gebruik. Op de computers en het netwerk kan enkel worden ingelogd met een gebruikersnaam en paswoord.


Lieselot Maes is de enige persoon binnen de organisatie “Lieselot Maes Coaching & Consulting” die jouw persoonsgegevens kan inkijken en is gebonden aan geheimhouding van die informatie.


Er wordt een back-up gemaakt van de persoonsgegevens om die te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.


Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens


Tijdens een bezoek aan deze website worden automatisch gegevens opgeslaan over het gebruik van de website. Dit zijn enkel en alleen niet-persoonlijke en anonieme gegevens (je IP-adres wordt bijvoorbeeld niet bijgehouden). We analyseren die informatie met Google Analytics (lees het privacybeleid van Google en Google Analytics voor meer info) om onze website te kunnen verbeteren, er wordt echter geen persoonlijke informatie bijgehouden of doorgegeven aan Google of andere derden.


Cookies


Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Dit gebeurt anoniem.


Kort samengevat: functionele cookies laten onze website beter werken, analytische cookies vertellen ons iets over hoe de website wordt gebruikt. Er worden hierbij geen persoonsgegevens verzameld of doorgegeven. De cookies worden niet gebruikt voor marketing of reclame.


Je kan cookies uit- en inschakelen in je browserinstellingen en ook wissen.


Facebook, Twitter en andere sociale media


Op deze site staan deelknoppen voor sociale medianetwerken. De code achter deze knoppen plaatst – bij gebruik – een cookie op je computer. Hier omtrent gelden de privacyregels van de sociale netwerken. Wij hebben geen invloed op en dragen geen verantwoordelijkheid voor wat deze netwerken met jouw persoonsgegevens doen.


Wij hebben ook geen controle over hoe andere gebruikers van sociale media met jouw informatie omspringen nadat je iets hebt gedeeld dat op onze website staat.


Wijzigingen


Deze Privacyverklaring kan wijzigen. Wij passen de regels en voorwaarden aan om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen en op een transparante manier met jouw persoonsgegevens om te gaan. Neem dus geregeld opnieuw een kijkje. De laatste aanpassing dateert van 09/05/2018.


Als het misgaat …


We springen zo zorgvuldig mogelijk om met jouw persoonsgegevens en houden die beveiligd bij. Gaat er toch iets mis, dan zullen we jou zo snel mogelijk op de hoogte brengen en er alles aan doen om de schade te beperken.


Het verspreid geraken van jouw persoonsgegevens door gegevensdiefstal of datalekken kan geen aanleiding geven tot schadeclaims ten aanzien van ons.


Klachten


Heb je ondanks onze voorzorgsmaatregelen toch klachten over ons gebruik van jouw persoonsgegevens, contacteer dan info@lieselotmaes.be en we zoeken een oplossing.


Meer informatie over klachtenprocedures vind je op volgende websites: privacycommissie, Vlaamse Toezichtcommissie.

Algemene voorwaarden


[under construction]

Logo Lieselot Maes
Stress en burn-outcoach logo

een veilige omgeving om tot rust te komen,

een stevige basis om te groeien

en ruimte om uit te vliegen.

Nieuws

 

Stress Beweegt Yoga Retreat
donderdag 29/08/2019 van 9u30 tot 16u30

Inschrijven via www.stressbeweegt.be


Contact


Rozenhoed 10, 9921 Vinderhoute


info@lieselotmaes.be


+32 485 79 60 03

FB Lieselot Maes
LI Stress en burn-outcoach
TW Stress en burn-outcoach
VDAB Loopbaancheques Lovendegem

Pictures by Daphne Matthys

Copyright @ All Rights Reserved